Rok Caritas

ONZ: Umieralność dzieci coraz mniejsza

afryka_dzieckoNa świecie znacznie spadła umieralność dzieci. W 1990 r. zmarło 12 mln dzieci w wieku poniżej 5 lat, a w 2010 r. - 7,6 mln. Wśród czynników, które doprowadziły do ograniczenia zgonów małych dzieci są: lepszy dostęp do opieki zdrowotnej oraz szczepienia ochronne.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) oraz Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF), we współpracy z kilkoma innymi agendami i organizacjami, opublikowały raport pt. „Levels & Trends in Child Mortality” (Poziomy i trendy umieralności dzieci). W dokumencie napisano, że ciągle jeszcze jest bardzo wiele do zrobienia. Każdego dnia prawie 21 tys. dzieci nadal umiera z przyczyn, którym współcześnie można całkowicie zapobiec. Optymizmem napawa fakt, że w najbiedniejszych regionach świata dokonano pewnego postępu. Umieralność dzieci w Afryce Subsaharyjskiej spada obecnie dwukrotnie szybciej niż przed dziesięciu laty. Wciąż jednak co ósme dziecko umiera tam przed osiągnięciem wieku pięciu lat. W krajach rozwiniętych – jedno na 143 dzieci. Sierra Leone w Afryce Zachodniej - jeden z najbiedniejszych krajów świata - plasuje się w czołówce pięciu krajów, w których w ostatniej dekadzie doszło do obniżenia wskaźników umieralności dzieci. Pozostałe to Niger, Malawi i Liberia - także w Afryce – oraz Timor Wschodni w Azji Południowo-Wschodniej.

 

Około połowy wszystkich zgonów małych dzieci ma miejsce w zaledwie pięciu krajach świata: Indiach, Chinach, Pakistanie, Nigerii, Demokratycznej Republice Konga. „Skupienie się na prowadzeniu większych inwestycji w społecznościach będących w najbardziej niekorzystnej sytuacji, pomoże uratować więcej ludzkich istnień, szybciej i mniejszym kosztem” – stwierdził Anthony Lake, dyrektor generalny UNICEF-u.

Do ograniczenia umieralności dzieci przyczynia się wiele czynników, m.in.: lepsza opieka zdrowotna nad noworodkiem, profilaktyka i leczenie chorób wieku dziecięcego, dostęp do czystej wody oraz lepsze odżywianie. Małe dzieci są szczególnie narażone na niebezpieczeństwo śmierci. Według raportu, ponad 40 proc. zgonów dzieci ma miejsce w pierwszym miesiącu życia, a 70 proc. zgonów dotyczy dzieci poniżej 1. roku.

Źródło: Tłumaczenie i opracowanie własne HLI-Polska na podstawie materiałów BBC/News/Health – 15.09.2011 r.]

 

Ten artykuł dotyczy programu: Solidarni z głodującą Afryką