Rok Caritas

Projekty Caritas dla głodującej Afryki

credits laura donkincafod 1.jpgaaaCaritas Polska wspólnie z Caritas Szwajcaria pomaga głodującej ludności w Kenii, gdzie każdego dnia z powodu suszy i głodu do obozów dla uchodźców trafia około 1,5 tys. osób – głównie z Somalii.

Caritas z Polski i Szwajcarii zapewnią dostęp do bezpiecznych warunków sanitarnych w obozie dla uchodźców Kambioos w Dadaab w Kenii budując sanitariaty, łaźnie i pralnie dla mieszkańców obozu. Mają oni również zapewnione zajęcia edukacyjne z zakresu higieny i możliwość korzystania z zaplecza sanitarnego.

 – Obóz Kambioos został zaplanowany dla 90 tys. uchodźców, obecnie przebywa w nim ponad  400 tys.  osób i codziennie liczba ta rośnie. Sytuacja jest dramatyczna, dlatego konieczne jest utworzenie odpowiedniego zaplecza sanitarnego, by zapobiec epidemii cholery i różyczki. Osoby przybywające do obozu Kambioos to uchodźcy z Somalii. Ich stan zdrowia jest bardzo zły. Celem naszych działań jest utworzenie bezpiecznego zaplecza sanitarnego dla 24  tys. osób – mówi ks. dr Marian Subocz, dyrektor Caritas Polska. 

Na ten cel Caritas Polska przeznaczyła kwotę ponad 620 tysięcy złotych.Kolejny projekt pomocowy dla ludności poszkodowanej przez suszę w Afryce rozpocznie się w Etopii, w drugiej połowie października.

W sierpniu br. Caritas Polska rozpoczęła projekt doraźnej pomocy –  dożywiania ludności w południowej Somalii, gdzie wskutek katastrofalnej suszy rozprzestrzenia się klęska głodu. Działania Caritas skupiają się w regionie Merka, gdzie każdego dnia przybywa tysiące uchodźców z regionów objętych konfliktem w Mogadiszu. Celem projektu jest zapewnienie żywności i poprawa stanu zdrowia mieszkańców Merka, w szczególności grup szczególnie narażonych –  dzieci i kobiet oraz osób starszych  i przesiedleńców. Dzieci w szkole codziennie będą otrzymać trzy posiłki. Paczki żywnościowe trafią do rodzin i osób starszych. Dodatkowo zapewnimy pomoc ambulatoryjną i medyczną.  Pomocą zostanie objętych ponad 8 tys. osób.

Caritas Polska składa serdeczne podziękowania wszystkim osobom, które odpowiedziały na apel o pomoc i hojnie włączyły się w pomoc. To dzięki Państwu przynosimy nadzieję osobom cierpiącym.


Katarzyna Sekuła                                                                       afryka9

 

Ten artykuł dotyczy programu: Solidarni z głodującą Afryką