Rok Caritas

Wyjść z szarej strefy

 aktualizowano 13 LISTOPADA 2013 r.


1
 Caritas Polska pomaga Polkom podjąć pracę w Niemczech

UWAGA: OBECNIE NIE PROWADZIMY NABORU DO PROGRAMU

Koordynowany przez Caritas Polska projekt „Wyjść z szarej strefy” zakłada pomoc w zatrudnieniu polskich kobiet w Niemczech jako opiekunek dla osób przewlekle chorych i starszych.

Niemcy w 2025 roku staną się najstarszym demograficznie krajem europejskim. Już teraz kraj ten poszukuje modelu skutecznej pomocy osobom w podeszłym wieku. Wzrasta zainteresowanie domową opieką nad osobami starszymi, ale rodziny nie są w stanie zapewnić takiej opieki przez całą dobę.  Bardzo często w charakterze opiekunek zatrudniane są  kobiety z krajów Europy Wschodniej, dla których taka praca stanowi jedyne źródło utrzymania rodziny. Kobiety pracujące w niemieckich domach z reguły muszą być nieustannie dyspozycyjne i częstokroć pozostają bez zabezpieczenia socjalnego oraz bez fachowego doradztwa.  

Celem współpracy polsko-niemieckiej w ramach Caritas jest wypracowanie modelu skutecznej pomocy kobietom z Polski pracującym w Niemczech, ochrona ich praw pracowniczych oraz praw rodzin zatrudniających i godnej opieki dla osób przewlekle chorych.

W ramach projektu zapewnione jest przeszkolenie kandydatki/kandydata w zakresie znajomości języka niemieckiego. W realizacji szkoleń językowych partnerem strategicznym dla Caritas Polska jest Fundacja Współpracy Polsko –Niemieckiej. Projekt jest współfinansowany przez Fundację.

W ramach projektu "Wyjść z szarej strefy" Caritas w Polsce realizuje następujące zadania:
 • Informowanie kobiet o ogólnych warunkach pracy opiekuńczej w Niemczech.
 • Wyznaczenie osoby do kontaktów zarówno ze stroną niemiecką, jak i z osobami poszukującymi zatrudnienia.
 • Ustalanie warunków zatrudnienia polskiego pracownika w niemieckiej rodzinie.
 • Proponowanie szkoleń w celu uzyskania niezbędnych kompetencji językowych i opiekuńczych.
 • Prowadzenie działań przygotowawczych przed wyjazdem, związanych z zadaniami na miejscu – informowanie.
 • Opieka nad rodzinami kobiet w kraju.


2Zadania Caritas w Niemczech
:

 • Informowanie o warunkach ramowych i możliwościach rozliczeniowych legalnego zatrudnienia pracowników z Polski.
 • Troska o rodzinę  oraz opiekunki - na podstawie wypracowanej koncepcji (w tym zaangażowanie profesjonalnych służb społecznych).
 • Zapewnienie rodzinie opieki uzupełniającej, by zapewnić opiekunce czas wolny.
 • Wyznaczenie osoby do kontaktów z Caritas diecezjalną w Polsce.
 • Wyznaczenie osoby do kontaktów dla osoby z Polski podejmującej pracę – pomoc w załatwieniu spraw formalnych na miejscu.


Projekt zakłada też polepszenie kontaktów Polek ze swoimi rodzinami podczas rozłąki. Kobiety będą miały stały kontakt z rodziną, w tym także możliwość powrotu do domu na święta. Dzięki rozwiązaniom zaproponowanym przez Caritas, osobą starszą lub chorą będą opiekowały się zamiennie dwie kobiety. Polki, przebywają przez trzy miesiące z dala od najbliższych, będą w stałym kontakcie z duszpasterzami w Niemczech i Polsce.

2012-09-04_foto 

Foto: Polscy i niemieccy koordynatorzy programu podczas spotkania w Niemczech - wrzesień 2012 r.


PRZECZYTAJ REPORTAŻ O PROGRAMIE

 

ZAINTERESOWANYCH PROSIMY O ZWRACANIE SIĘ DO CARITAS NAJBLIŻSZYCH MIEJSCA ZAMIESZKANIA

Caritas w Polsce zaangażowane w projekt:


1.CARITAS DIECEZJI EŁCKIEJ

ul. 3 Maja 10, 19-300 Ełk,

tel. 87 629 02 66

Biuro czynne w środy i piątki w godz: 12.00 - 17.00

Mariola Łukaszewicz, e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.2. CARITAS ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ

OAZiS Caritas Archidiecezji Łódzkiej

 ul. Gogola 12, 92-513 Łódź

tel. 42 673 41 30

Anna Orpel, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

3. CARITAS DIECEZJI BIELSKO-ŻYWIECKIEJ

ul. Traugutta 13, 43-300 Bielsko-Biała

tel. 33 819 12 03

ks. Robert Kasprowski, e-mail; Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

4.CARITAS ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ

ul. Ossowskiego 5, 30-656 Kraków

tel. 12 637 07 12      

Agata Chabko, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  

UWAGA: zamknięcie Programu z dniem 31.08.2014 r.5. CARITAS ARCHIDIECEZJI LUBELSKIEJ

ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 20-950 Lublin

Biuro Aktywizacji Bezrobotnych   /czynne w godz. 8.00 - 14.00/

tel. 81 532 20 12 wew. 321

Lidia Rodak, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

6. CARITAS DIECEZJI KOSZALIŃSKO–KOŁOBRZESKIEJ

ul. Ks. bp. Czesława Domina 8, 75-061 Koszalin

tel. 94 342 36 90, fax 94 346 21 75
kom. 501 546 767

Agnieszka Kukiełka,  e- mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.7. CARITAS DIECEZJI ZIELONOGÓRSKO-GORZOWSKIEJ

ul. Czereśniowa 15, 66-400 Gorzów Wielkopolski 
tel. 512 222 916, 95 722 91 92

Anita Łukowiak,   e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 
Koordynator krajowy

MAŁGORZATA PLISZKA

CARITAS POLSKA

Okopowa 55, 01-043 Warszawa
tel. 334 85 85

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.                                                                                                                                           
 

   

Artykuły powiązane: