Rok Caritas

Szkolenie koordynatorów projektu Wyjść z szarej strefy

p1240247p1240249W Caritas Polska odbyło się szkolenie koordynatorów projektu Wyjść z szarej strefy.

Koordynowany przez Caritas Polska program zakłada pomoc w zatrudnieniu polskich kobiet w Niemczech jako opiekunek dla osób przewlekle chorych i starszych.

Celem współpracy polsko-niemieckiej w ramach Caritas jest wypracowanie modelu skutecznej pomocy kobietom z Polski pracującym w Niemczech, ochrona ich praw pracowniczych oraz praw rodzin zatrudniających i godnej opieki dla osób przewlekle chorych.
Obecni byli koordynatorzy z: Ełku, Częstochowy, Łodzi, Bielsko Białej, Krakowa, Gniezna, Lublina, Koszalina i Gorzowa, jak również koordynator z Paderborn z Niemiec. Udział wzięli również koordynatorzy krajowi z Polski i Niemiec.

Tematem szkolenia, które odbyło się 8 marca było przedstawienie interaktywnej platformy mającej na celu usprawnienie i koordynację pracy. Omówione zostały również bieżące problemy dotyczące realizacji projektu, również problemy związane z realizacją szkoleń językowych, jak również szkoleń z zakresu opieki nad osobą starszą.

  p1240254   p1240253   p1240260

 

Ten artykuł dotyczy programu: Wyjść z szarej strefy