Rok Caritas

Spotkanie koordynatorów programu Wyjść z Szarej Strefy

1Koordynatorzy programu „Wyjść z szarej strefy”, którego celem jest pomoc Polkom wyjeżdzającym do pracy w Niemczech w charakterze opiekunek osób starszych i chorych, spotkali się 27 sierpnia br. w Warszawie.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele: Caritas Polska, Caritas Diecezji Ełckiej, Caritas Archidiecezji Krakowskiej, Caritas Archidiecezji Lubelskiej, Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej i Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. Omówione zostały główne założenia programu, proces rekrutacji, organizacja kursów języka niemieckiego oraz główne problemy, z którymi borykają się uczestniczki projektu. Celem spotkania była wymiana doświadczeń oraz wypracowanie rozwiązań chroniących w jak najszerszym stopniu interesy wyjeżdżających do pracy w Niemczech Polek. Wspólne stanowisko polskich diecezji zostanie przedstawione na spotkaniu koordynatorów programu w Niemczech w dniach 4-6.09.2012.
Małgorzata Pliszka, koordynator programu

Ten artykuł dotyczy programu: Wyjść z szarej strefy