Rok Caritas

Spotkanie polskich i niemieckich koordynatorów programu Wyjść z Szarej Strefy

dsc01013

W dniach 4-5 września 2012 w Paderborn w Niemczech odbyło się spotkanie koordynatorów programu: "Wyjść z szarej strefy", w którym uczestniczyli przedstawiciele diecezji niemieckich oraz delegacja Caritas w Polsce w składzie: dyrektor Caritas Polska oraz koordynator krajowy programu, koordynatorzy diecezjalni z Caritas: krakowskiej, koszalińsko – kołobrzeskiej i lubelskiej.

W pierwszym dniu szkolenia omówiono kwestię dokumentów niezbędnych przy podejmowaniu pracy w Niemczech, umów pomiędzy pracodawcami a opiekunkami oraz problemy, z jakimi borykają się zarówno podejmujące pracę w Niemczech kobiety, jak i niemieckie rodziny, zatrudniające opiekunki z Polski. Pracująca aktualnie w Niemczech polska opiekunka opowiedziała zebranym, jak wygląda jej typowy dzień pracy. Drugi dzień pobytu w Niemczech dał polskiej delegacji możliwość przyjrzenia się pracy miejscowych ośrodków Caritas oraz osobistych spotkań z paniami z Polski, które aktualnie pracują jako opiekunki w Niemczech.

Wyjazd miał służyć ewaluacji programu i polepszaniu komunikacji pomiędzy polską a niemiecką Caritas, aby jak najpełniej zabezpieczać warunki pracy polskich opiekunek oraz gwarantować odpowiednią opiekę zainteresowanym rodzinom niemieckim.
Małgorzata Pliszka, koordynator porogramu "Wyjść z szarej strefy"

Na zdjęciu: Lubelskie uczestniczki kursu językowego przeprowadzonego w ramach programu "Wyjść z szarej strefy".

 

Ten artykuł dotyczy programu: Wyjść z szarej strefy