Rok Caritas

Spotkanie koordynatorów programu Wyjść z szarej strefy

szkol1Spotkanie polskich i niemieckich koordynatorów programu „Wyjść z szarej strefy” odbyło się 23 września w Warszawie, w siedzibie Caritas Polska.  

Z Niemiec przyjechała delegacja z Caritas Paderborn oraz czternastu koordynatorów z różnych niemieckich diecezji. Ze strony polskiej obecni byli przedstawiciele pięciu Caritas diecezjalnych oraz Caritas Polska.

Koordynowany przez Caritas Polska projekt zakłada pomoc w zatrudnieniu polskich kobiet w Niemczech jako opiekunek dla osób przewlekle chorych i starszych.


Omówione zostały następujące sprawy:

  • Pośrednictwo

Zakres działań strony niemieckiej i polskiej w procesie przyjmowania zainteresowanych pań do projektu, szczególnie pań, które już pracują w szarej strefie. Mariola Łukaszewicz, koordynatorka z Ełku przedstawiła przebieg rekrutacji do projektu – zainteresowane osoby są zapraszane na rozmowę kwalifikacyjną, odpowiadają na pytania dotyczące m.in. sytuacji rodzinnej, znajomości j. niemieckiego, rozmowy są również prowadzone w j. niemieckim (jeśli kandydatka deklaruje jego znajomość).

  •  Kursy językowe

Osoby chcące podjąć pracę w Niemczech muszą posługiwać się komunikatywnym językiem niemieckim, będą wszak opiekować się starszymi osobami - niesamodzielnymi i chorymi. Wiedza zdobywana na trwających 3 miesiące kursach oferowanych uczestniczkom projektu  jest wiedzą podstawową, panie powinny doskonalić ją i doszkalać się we własnym zakresie, gdyż niemieckie rodziny oczekują dobrej znajomości języka – stąd często długi okres oczekiwania na wyjazd pań słabo znających niemiecki. Mamy do czynienia z sytuacją patową, gdy po jednej stronie są panie oczekujące w ramach projektu na pracę, a z drugiej niemieckie rodziny potrzebujące pilnie opiekunki. I jedyną barierą w nawiązaniu współpracy jest bariera językowa. Dyskutowano kwestie centralnej organizacji kursów językowych w Warszawie – byłoby to jednak problematyczne i ze względów finansowych (finansowania pobytu w Warszawie) i rodzinnych (panie musiałyby opuszczać swoje rodziny na np. 3 miesiące trwania kursu).

  • Ewaluacja projektuszk5

Caritas niemiecka zleciła przeprowadzenie instytutowi naukowemu przeprowadzenie badania wśród obecnych i wcześniejszych uczestniczek projektu, koordynatorów oraz niemieckich rodzin zatrudniających opiekunki. Wyniki zostaną przeanalizowane i podane do wiadomości – mają służyć jak najlepszemu rozwojowi programu, usunięciu błędów i rozwijaniu tych cech projektu, które służą zainteresowanym najlepiej. Ankieta zostanie przeprowadzona anonimowo, aby uzyskać najbardziej wiarygodne wyniki.

W roku 2013 ewaluacji dokonała również Caritas Polska, a wyniki były omawiane na ubiegłorocznym spotkaniu polskich i niemieckich koordynatorów.

  • Umowa o pracę

Powinna być ujednolicona  w oparciu o przepisy prawa pracy i prawodawstwo Unii Europejskiej. Umowa ma być najkorzystniejsza dla pań biorących udział w programie, zgodna z prawem pracy, przepisami prawa podatkowego, odpowiednio zakwalifikowana do grupy podatkowej i podlegać przepisom kosztów uzyskania przychodu.

Wzór aktualnej umowy został już ulepszony, po ewaluacji zostanie opracowana ostateczna wersja. Obecnie istnieją różnice w zarobkach pań – uzależnione jest to od kraju związkowego, na terenie którego pracuje opiekunka, od klasy podatkowej oraz wybranej opcji kosztów uzyskania przychodu. Możliwe są więc różne opcje umowy. W przyszłości wyliczanie wynagrodzenia ma być jednolite, bez możliwości różnej interpretacji.

  • Świadectwa pracyszkl2

Niemiecka rodzina – jako pracodawca – wystawia świadectwo pracy.
Zaświadczenie o okresie i miejscu zatrudnienia jest wystawiane przez niemiecką Caritas.

  • Podatki

Według informacji od niemieckich koordynatorek – korzystniej jest opodatkować się w Niemczech niż w Polsce – osoby pracujące mniej niż pół roku w Niemczech, otrzymują zwrot całego podatku. Jeśli pracują robiąc co kilka miesięcy przerwy, np. na miesiąc – również otrzymają w Niemczech zwrot podatku.

  • Opieka duszpasterska

Jest szczególnie ważna dla osób przebywających za granicą, dlatego należy pamiętać o umocnieniu przez sakramenty święte, które można otrzymać w ojczystym języku. W wielu niemieckich diecezjach są polscy księża, wielu z nich organizuje nie tylko Msze św. w j. polskim, ale i spotkania dla Polaków. Warto zasięgnąć informacje na ten temat w Polskiej Misji Katolickiej (www.pmkdortmund.de ).

  • Dokumenty niezbędne w Niemczechszkl4

W zależności od kraju związkowego, a nawet gminy wymagane są w Niemczech różne dokumenty, dlatego też każdorazowo lista z wymaganymi dokumentami jest sporządzana przez danego niemieckiego koordynatora i wysyłana do Polski.

Najczęściej wymaganymi dokumentami są:

- fotografiaszkol7

- metryka urodzenia, akt ślubu/zaświadczenie o rozwodzie (przetłumaczone w Polsce)

- zaświadczenie, iż dzieci chodzą do szkoły (aby dostać zapomogę na dzieci)

- zaświadczenie, iż pani nie otrzymuje świadczeń socjalnych ani zasiłku rodzinnego

- formularz E 401.


Małgorzata Pliszka, koordynator programu Wyjść z szarej strefy

Ten artykuł dotyczy programu: Wyjść z szarej strefy