Rok Caritas

Wyjść z szarej strefy – podsumowanie i kontynuacja

405545_image001Projekt "Wyjść z szarej strefy" widziany oczami jego uczestników – to temat konferencji, która 31 lipca odbyła się w Niemczech.

Na zaproszenie Caritas Paderborn przybyli przedstawiciele wszystkich diecezji niemieckich biorących udział w programie oraz – ze strony polskiej przedstawiciele Caritas Polska, Caritas Diecezji Lubelskiej, Ełckiej i Kieleckiej, aby wziąć udział w prezentacji i analizie wyników programu. Ewaluacji dokonał niemiecki instytut naukowy na podstawie ankiet rozesłanych do wszystkich dotychczasowych uczestników projektu, czyli polskich opiekunek i koordynatorek oraz niemieckich rodzin i tamtejszych koordynatorek.

Oceniany był stopień zadowolenia z programu, chęć dalszego w nim uczestnictwa oraz jego mocne i słabe strony. Z ogromną przyjemnością usłyszeliśmy, iż zdecydowana większość uczestników ocenia program jako bardzo dobry i zamierza dalej w nim uczestniczyć. O konieczności kontynuowania programu są również przekonani zarówno koordynatorzy, jak i niemiecka i polska Caritas, dostrzegając ogromne zapotrzebowanie na usługi opiekuńcze w szybko starzejącym się społeczeństwie niemieckim.

Kontynuacja projektu przewidziana jest na początek przyszłego roku, chętni bedą mogli się zgłaszać za pośrednictwem polskich diecezji, które wyznaczą odpowiednich koordynatorów.  (mp)

Ten artykuł dotyczy programu: Wyjść z szarej strefy