Rok Caritas

Przedszkole pod baobabem już otwarte!

dscn3820a„Dzięki waszej pomocy mogliśmy nie tylko wybudować przedszkole dla dzieci, ale również zaangażować miejscową ludność poprzez zatrudnienie jej przy budowie.” – podkreśla s. Feliksa, dyrektorka przedszkola.

Pod koniec października zakończyła się rozpoczęta w kwietniu tego roku budowa przedszkola w kenijskiej Subukii. Dzięki projektowi „Przedszkole pod baobabem”, realizowanemu przez Caritas Polska do użytku została oddana placówka dla dzieci prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Misjonarek św. Rodziny.

Przedszkole jest przeznaczone dla dzieci w wieku 3-7 lat. Subukia to górska miejscowość oddalona 200 km od Nairobi, stolicy Kenii. Ludzie, którzy tam mieszkają zajmują się przede wszystkim rolnictwem, często z powodu pracy nie mają czasu zaopiekować się swoimi dziećmi.

Dotychczas z powodu braku odpowiedniego miejsca, zajęcia edukacyjne odbywały się pod drzewem. Teraz dzieci będą mogły uczestniczyć w lekcjach w dwóch oddzielnych klasach przedszkolnych.

dscn3834„Dzięki wczesnej edukacji przedszkolnej, dzieci afrykańskie zamieszkujące tereny wiejskie, będą miały już od najmłodszych lat możliwości edukacyjne jak inne dzieci. Będą mogły zdobywać wiedzę nie tylko intelektualną, ale i społeczną.” – mówi s. Feliksa ze Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Rodziny.

Kenijskie rodziny zmagają się z niedostatkiem i ubóstwem. Często problemem jest także brak środków i czasu na edukację i opiekę nad dziećmi, a także wielokilometrowe odległości między placówkami edukacyjnymi. Przedszkole pod baobabem jest jedynym przedszkolem w okolicach Subukii.

„Niezmiernie ważną rolą, jaką spełni powstające przedszkole jest możliwość zmiany sytuacji bytowej, materialnej rodziny. Kiedy zapewnimy dzieciom opiekę w przedszkolu ich rodzice w tym czasie będą mogli pracować na polu. Dzieci w naszym przedszkolu będą miały zapewnione bezpieczeństwo, podstawową ochronę zdrowia oraz wstępną edukację i podstawowy posiłek.” – dodaje s. Feliksa.

Koszt budowy przedszkola to 65 000 zł.

Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli budowę Przedszkola pod baobabem. Jak się budowało przedszkole można zobaczyć na stronie   http://www.akcjecaritas.com/


  • dscn3836
  • 1a


Ten artykuł dotyczy programu: Radio IN – internetowe radio Caritas Polska