Rok Caritas

Jałmużna Wielkopostna

jamuna plakat 2014Jednym z celów kampanii „Jałmużna Wielkopostna” jest zwrócenie uwagi społecznej na problemy ludzi chorych i potrzebujących oraz obudzenie obowiązku pomocy tej grupie potrzebujących. Osoby starsze, niepełnosprawne i chore mają takie samo prawo do szczęścia jak osoby zdrowe. Warto rozejrzeć się wokół i sprawdzić, czy w naszym sąsiedztwie i środowisku znajdują się osoby chore i potrzebujące pomocy.

Okres Wielkiego Postu stanowi doskonałą okazję do wyrzeczeń i zmiany własnej postawy. Każdego roku Caritas w Polsce rozprowadza około miliona skarbonek, zachęcając do rezygnacji z wybranych rozrywek i zbędnych wydatków. Proponujemy, by w tym czasie rezygnować z konkretnych przyjemności, a równowartość np. biletu do kina czy innej przyjemności umieścić w Wielkopostnej Skarbonce.

Caritas w Polsce w czasie trwania kampanii, zachęca do włączenia się w wolontariat młodzieżowy. Obecnie w Polsce istnieje już około 2300 Szkolnych Kół Caritas. W ich działalność w ciągu roku angażuje się blisko 50 tys. wolontariuszy. W Polsce funkcjonują również akademickie, a nawet przedszkolne koła Caritas. W niektórych diecezjach działają także Centra Wolontariatu.

Pomaganie innym wzmacnia nasze poczucie sensu życia, daje radość i satysfakcję, pomaga odkrywać piękno życia i cenić talenty otrzymane od Boga.

W latach 2011 - 2013 ze środków pozyskanych dzięki 1% podatku, zakupiono 2613 kompletów łóżek pielęgnacyjno-rehabilitacyjnych, 463 koncentratory tlenu oraz 336 ssaków medycznych dla osób paliatywnie chorych.

Sprzęt można wypożyczać w 114 wypożyczalniach Caritas w całej Polsce, które dysponują także podnośnikami, rowerami rehabilitacyjnymi, wózkami, balkonikami i chodzikami.

Łączna wartość zakupionego przez Caritas Polska sprzętu medycznego to 8 mln 217 tys. zł.

na rzecz osób chorych i starszych dostępna jest na stronie: http://www.jalmuzna-akcjecaritas.com/

Od kilku lat akcja Jałmużny Wielkopostnej ma wymiar ekumeniczny, uczestniczą w niej Caritas Kościoła Rzymskokatolickiego, Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, Metropolitalny Ośrodek Miłosierdzia ELEOS Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego oraz Diakonia Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP.

L i s t a   wypożyczalni

 
Artykuły powiązane: