Rok Caritas

Kromka chleba

aktualizowano 23 września 2013 r.

kromka-chlebaOd 2002 roku Caritas w Polsce prowadzi ogólnopolską kampanię społeczną „Kromka Chleba”. Jej zadaniem jest zbieranie środków na pomoc żywnościową dla najuboższych oraz budzenie wrażliwości na problem bezdomności i marginalizacji społecznej najsłabszych ekonomicznie grup społecznych: bezrobotnych, rodzin niepełnych, osób nieprzystosowanych społecznie, chorych i niepełnosprawnych.

W czasie rocznej kampanii prowadzona jest zbiórka żywności, która trafia do jadłodajni, świetlic, kuchni dla ubogich oraz osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Pozyskane środki finansowe wspierają działalność noclegowni, kuchni dla ubogich, ogrzewalni i łaźni.

Od 2009 r. Caritas Polska współpracuje z Kampffmeyer Food Innovation Polska. Chleby oznaczone specjalnymi banderolami trafiły do sklepów w całej Polsce.

 

PRAWIE SIEDEMDZIESIĄT TYSIĘCY POSIŁKÓW W RAMACH KROMKI CHLEBA

Caritas w Polsce wyda ponad 67 tys. posiłków o wartości 400 tys. zł zakupionych w ramach akcji Kromka Chleba. Posiłki są wydawane w 51 placówkach prowadzonych przez Caritas diecezjalne, korzysta z nich ponad 12, 5 tys. osób. Każdego miesiąca placówki zgłoszone do akcji Kromka Chleba przygotowują 261 tys. posiłków o wartości blisko miliona złotych. 

Posiłki wydawane są osobom potrzebującym – samotnym matkom, osobom bezdomnym, dzieciom uczęszczającym do świetlic, beneficjentom centrów charytatywnych, jak również osobą starszym i wykluczonym społecznie. 

Program PEAD – 30 milionów posiłków

Dożywianie w Caritas to nie tylko Kromka Chleba, ale również program żywieniowy PEAD. Wartość pomocy w roku 2013 dla najuboższych wyniesie ponad 109 mln 77 tys. zł. Caritas w Polsce rozdysponuje w sumie ponad 34 tysiące ton artykułów spożywczych. To o ponad 5 mln zł mniej niż w roku 2012, ponieważ w tegorocznej puli artykułów nie ma masła.

W 2012 roku artykuły spożywcze, w postaci paczek żywnościowych, trafiły do 1,5 mln osób indywidualnych i rodzin. Z otrzymanej żywności placówki Caritas prowadzące żywienie zbiorowe przygotowały i wydały ok. 30 mln posiłków, z których skorzystało ok. 200 tys. osób.

Artykuły spożywcze pochodzące z programu PEAD były dystrybuowane za pośrednictwem 4,5 tys. placówek należących bądź współpracujących z Caritas. W ramach realizacji programu PEAD 2012 Caritas w Polsce dysponowała 46 magazynami  spożywczymi oraz 25 chłodniami.

Dożywianie z Carrefour – 420 tys. posiłków dla dzieci

Caritas w Polsce, odpowiadając na  problem niedożywienia dzieci, rozpoczęła wspólnie z Carrefour w 2011 roku nowy program dożywiania dzieci w świetlicach Caritas. Dzięki wsparciu francuskiej sieci handlowej od lutego 2011 roku fundujemy posiłki dla dzieci, które uczęszczają obecnie do 40  świetlic Caritas w całej Polsce. Wartość udzielonej przez Carrefour pomocy wynosi ponad 2 mln 300  tys. złotych od początku trwania programu. Dzięki Carrefour w 2012 roku objęliśmy dożywianiem 1,2 tysiąca dzieci w 40 świetlicach Caritas.

420 tysięcy to łączna liczba pełnowartościowych posiłków, jaką udało się ufundować dla dzieci w ramach programu.

Poza głównym celem programu, jakim jest dożywianie, jego równie ważną rolą jest zaangażowanie dyrektorów hipermarketów Carrefour, którzy organizują dodatkową pomoc na rzecz dzieci i świetlic: podarowują dzieciom prezenty z okazji Dnia Dziecka, św. Mikołaja, a wraz z początkiem września wszyscy podopieczni programu otrzymują  wyprawki szkolne.

I TY MOŻESZ POMÓC

Caritas Polska
ul. Okopowa 55
01-043 Warszawa 
PKO BP S.A. I O/Centrum Warszawa 70 1020 1013 0000 0102 0002 6526 
z dopiskiem: Kromka Chleba

Płatności ONLINEwww.kromkachleba.caritas.pl