Rok Caritas

„Jałmużna Wielkopostna” 2010 - Solidarni z chorymi

2Hasło nawołuje do solidarności z tymi, którzy pomimo choroby i cierpienia chcą godnie żyć. „Jałmużna Wielkopostna” skierowana jest także do wszystkich troszczących się o chorych i cierpiących.

W 2010 roku Caritas w Polsce rozprowadziła około 1 mln 100 tys. skarbonek. - Zebrane pieniądze przekazywane są do diecezjalnych Caritas i parafii na wsparcie programu leczenia i rehabilitacji chorych w różnym wieku. W 2009 roku udało się zebrać kilka milionów złotych, które wystarczyły na zakup lekarstw, sfinansowanie operacji chirurgicznych i pobyt na turnusach rehabilitacyjnych dla 5,7 tys. dzieci i 17,5 tys. dorosłych z całej Polski – podkreśla Dyrektor Caritas Polska ks. Marian Subocz.

Kampania społeczna „Jałmużna Wielkopostna” jest odpowiedzią Caritas Polska m.in. na papieskie Orędzie Wielkopostne. W 2011 roku Papież Benedykt XVI przypomniał, że post, który może mieć różne motywacje, nabiera dla chrześcijanina znaczenia głęboko religijnego: czyniąc nasz stół uboższym, uczymy się pokonywać egoizm, aby żyć w logice daru i miłości: znosząc pozbawienie czegoś - i to nie tylko zbytecznego - uczymy się odwracać spojrzenie od naszego "ja", aby odkryć Kogoś obok nas i rozpoznać Boga w obliczach tylu naszych braci. Dla chrześcijanina post nie powoduje zamknięcia się, ale otwiera bardziej na Boga i na potrzeby ludzi, a także sprawia, że miłość do Boga staje się miłością do bliźniego - apeluje Ojciec Święty. Szczególnie mocno brzmi - w kontekście dramatycznych wydarzeń na świecie - wezwanie do praktykowania jałmużny.

Wielkopostnym darem może być również przekazanie na cele charytatywne 1 % podatku dochodowego w rocznym zeznaniu podatkowym. W 2010 roku wpłaty z podatku Caritas Polska przeznaczyła na wyposażenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego w całej Polsce.

Ten artykuł dotyczy programu: Jałmużna Wielkopostna