Rok Caritas

Podaruj Kroplę Miłości

aktualizacja luty 2014 r.


caritas_kropla_a4_v01Caritas Polska z okazji XX Światowego Dnia Chorego 11 lutego 2012 r. zapoczątkowała kampanię społeczną:

PODARUJ KROPLĘ MIŁOŚCI”.

Kampania ma na celu promowanie i zachęcanie społeczeństwa do honorowego krwiodawstwa w Polsce. Inicjatywa ta zrodziła się z potrzeby serca pracowników i wolontariuszy Caritas – pomocy drugiemu człowiekowi w wielorakich formach, nie tylko materialnych. Caritas pomaga ubogim, bezdomnym, niepełnosprawnym, poszkodowanym w kataklizmach, jednak pomoc to nie tylko zabezpieczenie bytu. Często nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo drugi człowiek potrzebuje wsparcia, a w szczególności – chory. Myślimy stereotypowo, że najważniejszym darem jest pieniądz – tymczasem dar to przede wszystkim czas i miłość (przypominał o tym kardynał Stefan Wyszyński). Kampania swoim hasłem: „Znajdź czas! Podaruj kroplę miłości” motywuje do daru niematerialnego. Pokazuje, że możemy podarować więcej niż myślimy.

Honorowe krwiodawstwo, choć powszechnie znane i praktykowane potrzebuje ciągłej promocji. Oddanie „kropli” krwi to jeden z najcenniejszych darów, to danie drugiemu WIARY często traconej w wyniku choroby, to NADZIEJA na wyleczenie, to dar chrześcijańskiej MIŁOŚCI BLIŹNIEGO.

TO NIEWIELE, A ZARAZEM NAJWIĘCEJ, BO KREW TO ŻYCIE.

W ramach kampanii Caritas Polska wraz z Caritas diecezjalnymi organizują akcje zbierania krwi. Są to akcje mobilne – przy użyciu specjalnych ambulansów oraz organizowane stacjonarnie, w siedzibach Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa lub w specjalnie przystosowanych pomieszczeniach parafialnych i innych. Prowadzone są również akcje informacyjne w mediach ogólnopolskich i lokalnych oraz wydawane ulotki, plakaty i materiały promujące.

Kampania „Podaruj Kroplę Miłości” jest realizowana pod patronatem Narodowego Centrum Krwi, Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie, Centrum Zdrowia Dziecka, Instytutu Hematologii i Transfuzjologii. Patronat honorowy nad kampanią objęli: kard. Kazimierz Nycz, abp Henryk Hoser, bp Józef Guzdek oraz Klasztor Ojców Paulinów na Jasnej Górze i Klasztor Ojców Franciszkanów w Niepokalanowie. Kampanię oraz poszczególne akcje w diecezjach patronatem obejmują Biskupi diecezjalni oraz Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

Więcej na temat oddawania krwi można dowiedzieć się z naszej ulotki, szczegółowe informacje mają Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

Informacje o miejscach planowanych akcji poboru krwi są zamieszczane na stronach internetowych poszczególnych Caritas diecezjalnych.

W 2012 roku zebraliśmy 2287,35 litrów krwi.

W 2013 roku zebraliśmy 1256,48 litrów krwi.

 RAZEM to 3543,83 litrów krwi

* Lista Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

Pobierz plakat

* Pobierz ulotkę:
awers; rewers;

obejrzyj spot

PODSUMOWANIE ROK 2013.Artykuły powiązane: