Rok Caritas

Caritas Polska rozpoczęła realizację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa - Podprogram 2014

dscf1741Caritas Polska jako jedna z czterech organizacji pozarządowych rozpoczęła realizację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (PO PŻ) 2014–2020 -  Podprogram 2014 w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). Program ten zastąpił, realizowany w Polsce od 2004 roku Europejski Program Pomocy Żywnościowej (PEAD), który zakończył się w marcu 2014 roku.

Instytucją Zarządzającą Programem FEAD jest Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, a Instytucją Pośredniczącą Agencja Rynku Rolnego. Do realizacji PO PŻ w latach 2014-2015 zostały wybrane cztery organizacje pozarządowe: Caritas Polska, Polski Czerwony Krzyż, Federacja Polskich Banków Żywności oraz Polski Komitet Pomocy Społecznej.

2 grudnia rozpoczęły się dostawy artykułów spożywczych do 35 magazynów Caritas na terenie 16 województw. Żywność ma być dostarczona do 19 grudnia 2014 r. 
W ramach Podprogramu 2014 dystrybuowane będą następujące artykuły spożywcze: mleko, cukier, olej, makaron świderki, mielonka wieprzowa.  42 Caritas diecezjalne będą
przekazywały żywność do organizacji lokalnych, które będą wydawać paczki żywnościowe  osobom najbardziej potrzebujących. Wsparcie żywnościowe w ramach Podprogramu 2014 otrzymają osoby indywidualne oraz rodziny, które znajdują się w najtrudniejszej sytuacji materialnej.   

Aby otrzymać paczkę żywnościową należy zgłosić się do Gminnego lub Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, który wystawi zaświadczenie, że osoba lub rodzina kwalifikuje się do otrzymania pomocy i wskaże organizację, do której można zgłosić się w celu odbioru żywności. Każda osoba zakwalifikowana do pomocy w ramach programu grudniowego otrzyma paczkę żywnościową, w skład której wchodzi: 1 l. oleju, 2 kg cukru, 2 konserwy mięsne - mielonka wieprzowa, 2 l. mleka oraz 3 op. makaronu. Program będzie realizowany od grudnia br. do 25 stycznia 2015.

Każdy beneficjent pomocy żywnościowej w ramach programu będzie mógł skorzystać z działań towarzyszących, które będą miały na celu:
a) wzmocnienie samodzielności i kompetencji w zakresie gospodarstwa domowego,
b) włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych,
c) pomoc towarzyszącą niezbędną dla zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych osób korzystających z pomocy żywnościowej.