Rok Caritas

Caritas w Polsce pomaga ubogim

Wiadomości z Polski i ze świata

opole 717 października przypadał Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem

Caritas w Polsce od początku swego istnienia pomaga osobom biednym, w tym zarówno całym rodzinom, jak i najmłodszym oraz starszym. Od 2004 r. Caritas Polska, razem z Federacją Polskich Banków Żywności i  Polskim Komitetem Pomocy Społecznej,  uczestniczy w Europejskim Programie Pomocy Żywnościowej dla najuboższej ludności Unii Europejskiej (PEAD). Tylko w ubiegłym roku nasza organizacja przekazała  ponad 42 tys. ton artykułów spożywczych dla potrzebujących. W bieżącym roku przekażemy łącznie 41 tys. 882 tony artykułów spożywczych,  w tym: artykuły zbożowe  w ilości 29 tys. 763 tony o wartości 58 mln 855 tys. zł oraz artykuły mleczarskie w ilości 12 tys. 119 ton o wartości 35 mln zł z przeznaczeniem dla ok. 1,5 mln osób indywidualnych na paczki żywnościowe dla rodzin ubogich, wielodzietnych oraz dysfunkcyjnych, jak również na przygotowanie ok. 25 mln posiłków.

Caritas Polska  realizuje program pomocy żywnościowej wraz z 42 Caritas diecezjalnymi za pośrednictwem 4,5 tys. placówek (w tym jadłodajnie dla ubogich).  Posiada 46 magazynów spożywczych  i  22 chłodnie.

Oprócz unijnej pomocy żywnościowej Caritas w Polsce wspomaga żywnościowo rodziny, zwłaszcza przed świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy. W ub. roku ponad 20 Caritas diecezjalnych przeprowadziło zbiórki żywności w sklepach, hurtowniach oraz wśród osób indywidualnych, co dało ponad 36 tys. wigilijnych paczek żywnościowych oraz ponad 25 tys. paczek wielkanocnych. W 38 diecezjach centrale Caritas zorganizowały uroczystą Wigilię, w której uczestniczyło łącznie ponad 188  tysięcy osób. Ponadto realizujemy projekt „Dożywianie z Carrefour”, współfinansowany przez Fundację Carrefour. Dzięki wsparciu francuskiej sieci handlowej od lutego 2011 roku fundujemy posiłki 825 dzieciom ze świetlic Caritas w 31 miastach Polski. 

Od 2002 r. Caritas w Polsce prowadzi ogólnopolską kampanię społeczną "Kromka chleba", której celem jest zbieranie środków na pomoc żywnościową dla najuboższych oraz budzenie wrażliwości na problem bezdomności i marginalizacji społecznej najsłabszych ekonomicznie grup społecznych: bezrobotnych, rodzin niepełnych, osób nieprzystosowanych społecznie, chorych i niepełnosprawnych.  Zbierana żywność trafia do jadłodajni, świetlic, kuchni dla ubogich, noclegowni oraz osób i rodzin w trudnej sytuacji materialnej. Caritas Polska pomaga również ubogim zagranicą. W ub. roku przekazaliśmy m.in. 11 912 euro na zakup żywności dla dzieci ulicy przez Caritas w Tbilisi oraz wysłaliśmy ponad 5 tys. paczek dla rodzin na Ukrainie. Caritas Polska realizuje też wiele projektów pomocowych w Afryce i Azji. Duża część środków tam przekazywanych przeznaczana jest na codzienną walkę z głodem i niedożywieniem.  
 
Biuro Prasowe CP
Foto: Caritas Deicezji Opolskiej

             

 

 

Ten artykuł dotyczy programu: Program PEAD