Rok Caritas

Szkolenie koordynatorów PEAD

Wiadomości z Polski i ze świata

p3060756W 2012 roku Caritas Polska otrzyma 33% żywności przeznaczonej dla Polski, czyli ok. 26 tys. ton o wartości netto ok. 93,3  mln zł. Są to nadwyżki żywności przeznaczone dla najuboższej ludności Unii Europejskiej (ang. PEAD).

5 i 6 marca w Ośrodku Charytatywno–Wypoczynkowym Caritas Archidiecezji Poznańskiej, „Bojanowe gniazdo” w Zaniemyślu k. Poznania odbyło się spotkanie szkoleniowe koordynatorów programu PEAD, w którym wzięło udział 60 koordynatorów i przedstawicieli z 40 diecezji. Gospodarzami spotkania byli zastępca dyrektora Caritas Polska ks. Marcin Brzeziński oraz Elżbieta Sztabler, koordynator programu w Caritas.

p3050713

Celem szkolenia było szczegółowe omówienie współpracy wszystkich podmiotów uczestniczących w programie: Agencji Rynku Rolnego, Caritas Polska, Caritas diecezjalnych i partnerów lokalnych oraz współpracy z Przedsiębiorcami.

– Przygotowaliśmy dla diecezji komplet dokumentów, które są podstawą dla naszych Partnerów do rozpoczęcia realizacji PEAD w Caritas – podkreślił ks. Marcin Brzeziński, zastępca dyrektora Caritas Polska, który przewodniczył spotkaniu.

p3050743W „Bojanowym gnieździe” podsumowano realizację programu w 2011 roku oraz omówiono kwestie związane z przygotowaniem sprawozdawczości z tego okresu.  W bieżącym roku program będzie realizowany w dwóch etapach: pierwszy  od marca do końca grudnia dotyczyć będzie dystrybucji artykułów mleczarskich; drugi  obejmie artykuły zbożowe i cukrowe, i rozpocznie się w lipcu.

Omówiono warunki przyznawania pomocy najuboższym, do których kierowana jest pomoc unijna. Przypomniano kryteria Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, określone w §. 5 i 7 ustawy o pomocy społecznej z 23 marca 2004 roku.

Poruszono też sprawę funkcjonowania magazynów, w których przechowywane są artykuły spożywcze, w tym procedury obowiązujące w obrocie magazynowym. Ważnym punktem było szkolenie w zakresie obsługi programu komputerowego, który obsługuje wszystkie Caritas diecezjalne, realizujące program PEAD w Polsce.

p3050742W czasie spotkania był czas na Mszę św., którą pod przewodnictwem ks. Marcina Brzezińskiego i ks. Tomasza Rena, zastępcy dyrektora Caritas Archidiecezji Poznańskiej, koncelebrowało 11 księży dyrektorów Caritas diecezjalnych.

Przeprowadzane szkolenia służą podnoszeniu wiedzy, integracji koordynatorów i współpracowników oraz uwrażliwiają na drugiego człowieka, który oczekuje naszej pomocy – podkreślał ks. Marcin Brzeziński.

Caritas Polska serdecznie dziękuje uczestnikom za aktywny udział w szkoleniu.

Ten artykuł dotyczy programu: Program PEAD