Rok Caritas

PEAD dla ponad 15 tysięcy

Caritas Diecezji Sandomierskiej

Tegoroczny program PEAD w 2013 roku realizowany przez Caritas w Sandomierzu obejmuje 16 produktów, a pomoc w dalszym ciągu jest udzielana kilkunastu tysiącom najbiedniejszych osób z terenu Diecezji Sandomierskiej. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku Caritas otrzymała i rozdysponowała ponad 753 tys. ton produktów żywnościowych o łącznej wartości ponad 2,5 mln złotych. 

Ks. Bogusław Pitucha, dyrektor Caritas Diecezji Sandomierskiej przypomina, że już od kilku lat organizacja charytatywna uczestniczy w rozdysponowywaniu żywności z Programu PEAD. Ma ona charakter stałego, długotrwałego i regularnego wsparcia udzielanego osobom indywidualnym, rodzinom oraz osobom korzystającym z żywienia zbiorowego w różnego rodzaju placówkach. Dodaje, że sandomierska Caritas codziennie prowadzi szereg działań w ramach realizacji Programu PEAD. - Jest to konkretna, cicha praca wielu osób, której końcowym rezultatem jest pomoc udzielana najbiedniejszym z  diecezji sandomierskiej - mówi ks. Pitucha.

Program PEAD w Diecezji Sandomierskiej jest konkretnym, długofalowym i stałym wsparciem dla dużej liczby osób z tego terenu. To realna pomoc, która wielu osobom pozwala żyć na godnym poziomie i przygotowywać regularnie posiłki. W 2012 roku poprzez Program PEAD Caritas Diecezji Sandomierskiej udzieliła pomocy 15 310 osobom – w tym 13 016 osób to osoby indywidualne objęte pomocą stałą (długookresową), a 2294 osoby to osoby korzystające z żywienia zbiorowego w placówkach typu stołówki, jadłodajnie, świetlice, kolonie, obozy i inne. W ubiegłym roku, w programie uczestniczyły 34 placówki prowadzące rozdawnictwo indywidualne i 20 placówek prowadzących żywienie zbiorowe. (rm)

Ten artykuł dotyczy programu: Program PEAD