Rok Caritas

Caritas i Bank Żywności nakarmili ubogich

Caritas Diecezji Radomskiej

Ponad 46 tysięcy osób w diecezji radomskiej skorzystało z pomocy żywnościowej w ramach europejskiego programu PEAD. Wartość przekazanych darów wyniosła 7,4 mln złotych. Organizatorami akcji były: Caritas Diecezji Radomskiej i Radomski Bank Żywności.

Krzysztof Sokołowski z RBŻ poinformował na konferencji prasowej, że realizacja programu przyczyniła się do walki ze zjawiskiem ubóstwa dużych grup społecznych zagrożonych wykluczeniem społecznym, dostarczyła osobom ubogim żywność wysokiej jakości oraz pomagała w wyrównywaniu różnic społecznych i regionalnych. - Niestety,  program PEAD został już zakończony, teraz czekamy na uruchomienie kolejnego programu, który w latach 2014-20 będzie dysponował budżetem 3,5 mld euro. Polska ma otrzymywać ok. 60 mln euro rocznie. Realizacja tegorocznego programu rozpocznie się prawdopodobnie we wrześniu. Proszę wszystkich korzystających ze wsparcia o cierpliwość, bowiem dary będą wydawane dopiero za kilka miesięcy - powiedział dyrektor Radomskiego Banku Żywności.

Z kolei ks. Robert Kowalski, zastępca dyrektora radomskiej Caritas podziękował wszystkim wolontariuszom, którzy byli zaangażowani we wszystkie zbiórki żywności w diecezji radomskiej. - Bez waszej pomocy nie byłoby możliwie przeprowadzenie szeregu akcji, których celem było wspieranie najuboższych - powiedział ks. Kowalski.

W ubiegłym roku diecezjalna Caritas przekazała za pośrednictwem 51 współpracujących placówek, głównie organizacji kościelnych pomoc żywnościową dla prawie 18 tys. osób, zaś Radomski Bank Żywności wsparł za pośrednictwem 61 organizacji charytatywnych prawie 30 tysięcy osób. (rm)

 

 

Ten artykuł dotyczy programu: Program PEAD