Rok Caritas

Caritas Polska podsumowała realizowany przez Caritas w Polsce program PEAD w 2013 roku

Wiadomości z Polski i ze świata

pead2014
Gdyby załadować do tirów całą pomoc żywnościową, jaką w ramach programu unijnego PEAD do końca grudnia 2013 roku rozdzieliła Caritas w Polsce to sznur ciężarówek miałby... 314 km długości !   Tirów byłoby 15 740 !   

W latach 2005 - 2013 Caritas otrzymała i rozdzieliła łącznie:  292 tysiące 387 ton żywności.   Wartość  programu netto to   600 mln 376 tysięcy zł   (brutto 783 mln 509 tys. zł).  Pomoc otrzymało   14 mln osób.    Rozdzielono 157 mln posiłków.  
W 2013 r.
 Caritas otrzymała 34 223,511 ton artykułów spożywczych, z czego:  1 517,779  ton cukru białego, 2 603,445  ton dżemu truskawkowego, 2 412,572  ton groszku z marchewką,  1 266,876  ton herbatników, 2 050,100  ton kaszy gryczanej, 3 636,368  ton klopsików w sosie pomidorowym, 623,708  ton koncentratu pomidorowego, 1 940,000  ton mąki pszennej, 2 632,000  tony makaronu świderki,  1 387,220  ton mielonki wieprzowej, 8 511,120 tys. litrów mleka UHT,   1 192,787  tony oleju rzepakowego, 1 760,900  ton płatków kukurydzianych, 2 029,000  ton ryżu białego oraz 372,748  ton sera podpuszczkowego (żółtego) i  286,888  ton sera topionego.  Wartość programu w cenach netto wyniosła 102 132 148,80 zł  (w cenach brutto  109 077 134,99 zł).

 

dscf1741Unijna pomoc dotarła do 1 mln 137 tys. osób indywidualnych w postaci paczek żywnościowych wydawanych rodzinom ubogim, wielodzietnym oraz dysfunkcyjnym. Z otrzymanej żywności placówki Caritas prowadzące żywienie zbiorowe przygotowały i wydały ok. 22 mln. 226 tys. posiłków, z których skorzystało ok. 150 tys. osób. Ilość posiłków w 2012 wynosiła 22 mln. 301 tys, w 2011 roku 29 mln. 362 tys, w 2010 r. – 24 mln. 745 tys, w 2009  roku  –14 mln. 128 tys, posiłków.                         

Dystrybucja otrzymanej żywności odbywała się głównie za pośrednictwem 42 Caritas diecezjalnych oraz placówek Caritas, takich jak: parafie, parafialne zespoły Caritas, stołówki i jadłodajnie dla ubogich, domy samotnej matki, domy dla bezdomnych, rodzinne domy dziecka, bursy dla młodzieży, świetlice profilaktyczno-wychowawcze, punkty interwencji kryzysowej, ośrodki dla osób uzależnionych, Stacje Opieki Caritas,  placówki dla osób niepełnosprawnych oraz innych organizacji. W programie wzięło udział 4,1 tys. placówek

pead_plakatDzięki współpracy z Agencją Rynku Rolnego oraz realizowanego wspólnie programu pomocowego Caritas może udzielać tradycyjnie rozumianej pomocy charytatywno – opiekuńczej w Polsce.  Pomoc świadczona przez Caritas  trafia do dzieci z rodzin wielodzietnych, ubogich, zagrożonych patologiami, a także wychowanków domów dziecka, samotnych matek, rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, chorych, niepełnosprawnych, bezrobotnych, uzależnionych, a także ofiar przemocy domowej.

W ramach realizacji programu PEAD 2013 Caritas w Polsce  dysponowała 46 magazynami  spożywczymi oraz 25 chłodniami. Caritas w Polsce poza realizacją programu „Dostarczanie nadwyżek żywności najuboższej ludności UE”  udziela pomocy doraźnej, która zaspakaja podstawowe potrzeby bytowe osób bezdomnych poprzez dożywianie, udzielenie schronienia, zaopatrzenia w odzież i obuwie.

Do głównych partnerów finansujących projekty Caritas należą organy administracji publicznej, osoby prawne, fizyczne oraz instytucje kościelne.

Elżbieta Sztabler, koordynator projektu

 

Ten artykuł dotyczy programu: Program PEAD