Rok Caritas

Ruszyło Centrum Pomocy

Caritas Archidiecezji Krakowskiej

8 stycznia 2015 r., w obecności fundatorów - pp. Eugenii i Tadeusza Góreckich, przedstawicieli lokalnych władz oraz podopiecznych i ich rodziców, bp Józef Guzdek, biskup polowy Wojska Polskiego poświęci wybudowany przez Caritas Archidiecezji Krakowskiej Dom dla Osób Niepełnosprawnych „Anioły na Górce”.

Centrum Pomocy Dla Osób Niepełnosprawnych „Anioły na Górce” w Spytkowicach rozpoczęło działalność w grudniu 2014 r. Mieści się tu Warsztat Terapii Zajęciowej dla 50 osób niepełnosprawnych, Ośrodek Rehabilitacji Ruchowej i Społecznej z Doradztwem Zawodowym dla Osób Niepełnosprawnych i Dom Krótkiego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych.

Ośrodek w Spytkowicach to inicjatywa Tadeusza i Eugenii Góreckich, mieszkających w USA, którzy postanowili przekazać krakowskiej Caritas swoją ojcowiznę na dom dla osób niepełnosprawnych.

Dom został wybudowany w roku 2013, a rok 2014 to czas jego wyposażania i uzyskania koniecznych odbiorów, naboru personelu i podopiecznych, a następnie uruchomienia placówki.

Zarówno w budowie, jak i w wyposażeniu ośrodka pomógł każdy, kto wziął udział w Wielkanocnej Akcji Caritas, stawiając na świątecznym stole cukrowego baranka z logo Caritas. Przekazane ofiary z dwóch ostatnich lat zostały przeznaczone na budowę i wyposażenie ośrodka w Spytkowicach.

W dwukondygnacyjnym budynku na parterze znajduje się 7 sal przeznaczonych na warsztat terapii zajęciowej, sala rehabilitacji, pomieszczenia sanitarne i socjalne oraz gabinety lekarsko-pielęgniarski i psychologa. Na poddaszu mieszczą się trzy pokoje mieszkalne dla osób niepełnosprawnych z pełnymi węzłami sanitarnymi. To miejsce na Dom Krótkiego Pobytu dla osób z dalszych miejscowości, które mogłyby tu mieszkać w ciągu tygodnia i wracać na sobotę i niedzielę do swoich rodzinnych domów. Powierzchnia użytkowa domu wynosi ponad 618 m2. Zagospodarowano także teren wokół domu: wykonano drogi wewnętrzne, parkingi i przyłącza oraz ogrodzenie.

Na inwestycję wartą około 2 mln zł udało się uzyskać dofinansowanie ze środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego, wynoszące ponad 800 000 zł. Pozostałe środki przekazała Caritas. Budowę wspomagali również pp. Góreccy.

O potrzebie budowy domu dla osób niepełnosprawnych w Spytkowicach wypowiedziało się pozytywnie Starostwo Powiatowe w Wadowicach. Na ogłoszenie o naborze do powstającego ośrodka zgłosiło się 50 osób. Wcześniej planowane było 30 miejsc. Starostwo zaproponowało, by powiększyć ilość miejsc w planowanym Warsztacie Terapii Zajęciowej. Tak też się stało i zajęcia rozpoczęło w grudniu 50 osób pod okiem wykwalifikowanych terapeutów.

Uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej to osoby niepełnosprawne intelektualnie i psychicznie z części powiatu Wadowickiego oraz Oświęcimskiego (Zator i okolice), posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem do terapii zajęciowej. Warsztat jest placówką dziennego pobytu. Zajęcia odbywają się w grupach warsztatowych pięć dni w tygodniu przez 7 godzin dziennie. W WTZ działa 9 pracowni tematycznych: gospodarstwa domowego, stolarska, ogrodnicza, rękodzieła, multimedialna, plastyczna, krawiecka, teatralno - muzyczna oraz świecy i witrażu. Ponadto prowadzona jest rehabilitacja ruchowa oraz poradnictwo psychologiczne.

Celem terapii zajęciowej jest rehabilitacja społeczna i zawodowa, zmierzająca do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności każdego uczestnika, czyli umożliwienie niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia osoby niepełnosprawnej w środowisku - w miarę jej możliwości. Odbywają się także zajęcia rehabilitacyjne. Indywidualne plany pracy dostosowane są do psychofizycznych możliwości uczestników i włączone w program rehabilitacji leczniczej i społecznej. Organizowane są też zajęcia dodatkowe z zakresu sportu, kultury, turystyki i wypoczynku. Dzięki prowadzonym zajęciom osoby niepełnosprawne mają możliwość wyjścia z domu i rozwijania swoich umiejętności, a ich bliscy zyskują możliwość wykorzystania czasu, który dotychczas musiały poświęcić na opiekę nad niepełnosprawnymi członkami rodzin.

Poświęcenie ośrodka w Spytkowicach wpisuje się w obchody Roku Caritas, w którym świętujemy 25-lecie reaktywacji większości Caritas diecezjalnych i Caritas Polska. Na na Rok Caritas w Polsce swojego błogosławieństwa udzielił Papież Franciszek, a honorowym patronatem objął go Prezydent RP Bronisław Komorowski.
Caritas Archidiecezji Krakowskiej przez cały rok będzie prezentować swoją działalność, dziękując wszystkim wspierającym darczyńcom i wolontariuszom. Centralne obchody 25-lecia Caritas Archidiecezji Krakowskiej odbędą się podczas Tygodnia Miłosierdzia, w dniach 12 - 18.04.2015 r.
Agnieszka Homan