Rok Caritas

Wigilia w świetlicy

Caritas Diecezji Drohiczyńskiej

wigilia 3W ramach zadania publicznego pn. "Czas wolny z Caritas",  realizowanego w roku 2014 w ramach Programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej "Świetlica - Dzieci - Praca" na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie w latach 2011-2015, w świetlicy „Promyk Dnia” 20 grudnia w Bielsku Podlaskim odbyło się spotkanie integracyjne podopiecznych świetlicy, ich rodzin i przyjaciół.

Korzystając z okazji, że jest to grudzień spotkanie połączono z wigilią świetlicową, zaproszono też Świętego Mikołaja. Na to ważne dla naszej świetlicy wydarzenie, które miało bardzo ciepły i rodzinny charakter swoją obecnością zaszczycili nas burmistrz Bielska Podlaskiego Jarosław Borowski ze swoją rodziną, dyrektor Caritas Diecezji Drohiczyńskiej ks. dr Łukasz Gołębiewski, ks. dziekan Kazimierz Siekierko , wolontariusze oraz przyjaciele świetlicy. Spotkanie rozpoczęło się od krótkiego powitania gości przez kierowniczkę świetlicy „Promyk Dnia” Katarzynę Trzynę oraz krótkiego sprawozdania z działalności świetlicy. Następnie wystawiono jasełka przygotowane przez dzieci ze świetlicy pt. „Dziewczynka z zapałkami – wersja współczesna”. Po wspólnym kolędowaniu udaliśmy się na wigilię świetlicową. Najpierw wszyscy podzieliliśmy się składając sobie życzenia. Oczywiście największą atrakcją było przyjście Świętego Mikołaja, który w tym roku miał bardzo bogate prezenty. Wcześniej podopieczni świetlicy pisali listy do Świętego i choć nie są już małymi dziećmi, to szczegółowo i rzetelnie spisali swoje marzenia i prośby. Dzięki środkom z dotacji MPiPS Mikołaj przyniósł dzieciom dokładnie to, o co prosiły w listach.

Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim za obecność i zaangażowanie oraz za to, że mogliśmy korzystać z tak wspaniałego projektu, który pozwolił na rozwój świetlicy, doposażenie jej, wprowadzenie dodatkowych zajęć i sprawienie dzieciom niespodzianek, wycieczek i wielu niezapomnianych przeżyć.

Katarzyna Trzyna – kierownik świetlicy

  • wigilia 10
  • wigilia 8
  • wigilia 5
  • wigilia 7
  • wigilia 11
  • wigilia 9