Rok Caritas

Wakacyjna Kuźnia Talentów

Caritas Diecezji Drohiczyńskiej

kuznia talentow 2Każdy ma jakiś talent, chociaż nie każdy o tym wie.

W tym roku podczas wakacyjnej akcji Caritas Diecezji Drohiczyńskiej swoje talenty odkrywali najmłodsi mieszkańcy województwa podlaskiego. Podczas turnusów wypoczynkowych dzieci mogły zapomnieć o trudach codzienności, a przy okazji dobrej zabawy zdobywali wiedzę i nowe umiejętności. Projekt ten realizowano podczas turnusów w Białowieży, Ptakach i Sokołowie Podlaskim.

kuznia talentow 5Na każdym z turnusów fachowa kadra dbała o bezpieczeństwo, atrakcje i realizację programu. Każdy kolonijny dzień rozpoczynała potrzebna dla ducha modlitwa i niezbędna dla ciała gimnastyka. Energii do zabawy dodawały pyszne posiłki.

Odkrywanie talentów oparte było na zabawach pod hasłem: „Boska Załoga”. Podczas warsztatów opartych na tekstach biblijnych koloniści poznawali postawy i wzorce osobowe, dzięki którym młodzi ludzie odkrywali swoje pozytywne cechy charakteru, potrzebne w dniu codziennym. Oczywiście każdego dnia prowadzone były też zajęcia typowo warsztatowe, kiedy odkrywając i rozwijając swoje talenty prowadzono lekcje śpiewu, tańca, technik malarskich i zdobienniczych. Podczas tanecznych zabaw największą popularnością na koloniach cieszyła się tzw. Belgijka, a także Waka-waka, Opa-opa, Chocolate, Łana – łana i Hołki – połki. Organizowano konkursy, jak Talent Show, wybory Miss i Mistera Kolonii, rozgrywki sportowe, Chrzest kolonijny. Były też gry i zabawy integracyjne doskonalące współpracę zespołową.

kuznia talentow 1Dodatkową atrakcja podczas turnusów były wycieczki. Podczas tych eskapad koloniści odkrywali w sobie talenty dziennikarskie. Grupa z Ptaków odwiedziła Radio Nadzieja w Łomży, dzieci z Sokołowa Podlaskiego były w Radiu Podlasie w Siedlcach. Te wizyty były okazją do poznania tajników pracy reportera radiowego, zwiedzenia studia, sal nagraniowych, serwerowni i innych niezwykłych miejsc, które są niezbędne do tworzenia programu radiowego. Podczas wycieczek był też czas na zwiedzanie zabytków, moczenie się w basenie i seanse w kinie.

Jak zawsze podczas kolonii dzieci mogły spotkać się ze strażą pożarną, policją, leśnikami, były też lekcje udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

kuznia talentowKorzystając z pogody, które tego lata rozpieszczała odpoczywających uczniów organizowano spacery, przejażdżki rowerowe, pływanie kajakami i próby sił i umiejętności fizycznych w parku linowym. Wieczory upływały na zabawach integracyjnych, ogniskach, seansach filmowych. Podczas dyskotek korzystano ze wsparcia profesjonalnych DJ-ów, którzy zainteresowane dzieci wprowadzali w arkana swojej.

Wakacyjną Kuźnię Talentów zorganizowano przy współfinansowaniu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku.

Tekst: Agnieszka Bolewska-Iwaniuk, Katarzyna Mianowicz

Foto: kadra kolonijna

Ten artykuł dotyczy programu: Wakacyjna Akcja Caritas