Rok Caritas

8 tys. paczek dla potrzebujących

Caritas Diecezji Radomskiej

Caritas Diecezji Radomskiej rozpoczęła wydawanie paczek żywnościowych dla najbardziej potrzebujących. Do rozdania jest 8,5 tysiąca paczek.

Aby je otrzymać należy spełnić określone kryteria dochodowe i posiadać skierowanie z Miejskiego lub Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - przypomina ks. Grzegorz Wójcik, dyrektor diecezjalnej Caritas.

Tylko w samym Radomiu rozdanych zostanie 2 tysiące paczek. W każdej znajdą się: cukier, makaron, mielonka wieprzowa, mleko oraz olej rzepakowy. W sumie w regionie radomskim z pomocy, która będzie możliwa dzięki Bankowi Żywności i Caritas, skorzysta ponad 14 tysięcy osób.

Paczki wydawane będą w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, który z kolei jest częścią Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym FEAD. FEAD zastąpił realizowany przez ostatnie 10 lat program PEAD. Czynnikiem decydującym o zakwalifikowaniu do pomocy żywnościowej jest wysokość dochodów. Dla osoby samotnie gospodarującej to jest 150 proc. kryterium dochodowego, czyli na dziś 813 złotych netto. Natomiast dla osób, które są w rodzinie wysokość dochodów nie może przekroczyć 684 złote netto na osobę. (rm)