Rok Caritas

Wakacyjna Akcja Polonia

aktualizowano 24 września 2013

1DZIECI POLONIJNE. 
W 2013 roku Caritas Polska koordynowała wypoczynek letni dla dzieci polonijnych organizowany przez 17 Caritas Diecezjalnych w ramach projektu pn. „Nie ma dzieci, są ludzie” J. Korczak – wpływ kultury polskiej i języka polskiego na kształtowanie postaw u dzieci polonijnych”. W tym roku z kolonii skorzystało ok. 2 tysiące dzieci polonijnych z Białorusi i Ukrainy. Turnusy edukacyjno-wypoczynkowe zostały objęte patronatem Marka Michalaka, Rzecznika Praw Dziecka.

Celem organizacji pobytów edukacyjno-wypoczynkowych w Polsce dla dzieci z rodzin polskich oraz polonijnych z Białorusi i Ukrainy było przede wszystkim dostarczenie możliwości obcowania z językiem polskim poprzez nieformalną edukację oraz integrację z grupami polskimi. Pobyty dzieci polonijnych w Polsce były w większości zorganizowane razem z dziećmi polskimi. Dało to możliwość naturalnego pogłębienia znajomości języka polskiego. Drugim celem organizacji pobytów w Polsce było umożliwienie aktywnego wypoczynku połączonego z odwiedzeniem ciekawych miejsc związanych z kulturą polską.

Wyzwaniem następnych lat będzie skoncentrowanie się w trakcie turnusów na nauce języka polskiego, gdyż z tegorocznych doświadczeń widać, że dzieci mówią po polsku coraz słabiej. 

Raport o sytuacji Polonii i Polaków za granicą przygotowany przez MSZ wskazuje, że jednym z problemów Polonii na Białorusi jest proces wyprowadzania lekcji języka polskiego z programów szkół i obniżania ich rangi do zajęć nadliczbowych, fakultatywnych itp. Na Białorusi na 395 tys. Polaków istnieją tylko trzy organizacje polskie. W państwowym systemie oświaty nasila się tendencja do ograniczania i likwidacji nauczania języka polskiego. Jeśli w roku szkolnym 2002/3 w szkołach w różnych formach uczyło się 16 105 osób, w roku szkolnym 2006/7 – 11 954 osoby, to w roku szkolnym 2011/12 – 8362 osoby. Raport wykazał, że dzieci i młodzież mieszkające poza dużymi ośrodkami miejskimi, nie mają możliwości nauki języka polskiego.

Cytowany już wcześniej dokument MSZ wskazuje, że na terenie całej Ukrainy zamieszkuje ok. 144 tys. osób deklarujących narodowość polską (wg spisu z 2001 r.). Jest to znaczący spadek w stosunku do poprzedniego spisu z 1989 r., kiedy odnotowano 219 tys. osób narodowości polskiej.   

Rozwój szkolnictwa polskojęzycznego i nauczania w języku polskim napotyka przeszkody ze strony władz ukraińskich, zwłaszcza lokalnych. Władze stwarzają przeszkody budowaniu ze środków z RP następnych szkół z polskim językiem nauczania. W niektórych szkołach drastycznie umniejszany jest zakres nauczania w języku polskim.

Organizacja pobytów edukacyjno-wypoczynkowych jest odpowiedzią na ograniczone możliwości nauki języka polskiego, tym samym brak wychowania patriotycznego oraz brak znajomości kultury polskiej.

Projekt był współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2013 r".

 


 

Artykuły powiązane: