Rok Caritas

Solidarni z głodującą Afryką

aktualizowano 25 września 2013 r.1Dlaczego pomagamy Afryce?  - takie pytanie często kierowane jest do Caritas Polska.  Zaraz też pojawia się drugie:  czy mało nam polskiej biedy? 

 

Najkrótszą odpowiedź podaje dyrektor Caritas Polska ks. dr Marian Subocz:

Pomagamy Afryce, bo tam ludzie umierają z głodu i pragnienia.  Chodzi o kraje tzw. Rogu Afryki, czyli Somalię, Erytreę, Dżibuti, Etiopię.  Trudna sytuacja jest także w krajach sąsiednich - głównie w Kenii, gdzie napływają uchodźcy w poszukiwaniu pożywienia i opieki. Wiele rodzin nie ma środków czy siły, by uciekać przed głodem, bo ucieczka oznacza ponad 20 dni marszu bez wody i jedzenia.  Takiego wysiłku nie wytrzymują zwłaszcza dzieci, które w stanie skrajnego wycieńczenia są często porzucane.  Z każdych dziesięciu tysięcy somalijskich dzieci każdego dnia umiera piętnaścioro. Oznacza to, że wskaźnik śmiertelności czterokrotnie przekroczył limit, który pozwala na ogłoszenie katastrofy humanitarnej.

 

Czy w tej sytuacji można nie pomóc, zwłaszcza gdy ma się pod dostatkiem żywności i wody?  Czy gdyby dziś w Polsce ktoś umierał z głodu, pozwolilibyśmy mu zginąć? 

A my jako chrześcijanie mamy jeszcze jeden imperatyw - słowa Chrystusa: „Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci Moich najmniejszych, Mnieście uczynili”.

 

Ale czy Afryce można pomagać skutecznie? I jak Caritas Polska pomaga Afryce?


Dowiedz się   2012Osoby i instytucje, które chcą wspomóc akcję pomocy poszkodowanym, mogą dokonywać wpłat na konto:

CARITAS POLSKA
ul. Skwer Kard. Wyszyńskiego 9,
01-015 Warszawa
Bank PKO BP S.A. 70 1020 1013 0000 0102 0002 6526
Bank Millenium S.A. 77 1160 2202 0000 0000 3436 4384 z dopiskiem: Dla Afryki

 


CARITAS  POLSKA  SKŁADA  SERDECZNE  PODZIĘKOWANIA  WSZYSTKIM,credits  eoghan rice  trocaire 
KTÓRZY  WŁĄCZAJĄ  SIĘ  W  POMOC.  
DZIĘKI  WASZEMU ZAANGAŻOWANIU 
PRZYNOSIMY  NADZIEJĘ  MILIONOM POTRZEBUJĄCYCH.

 

 

 Artykuły powiązane: