Rok Caritas

Leczenie i rehabilitacja dzieci i dorosłych

aktualizowano 24 września 2013 r.


laska_na_staroscPomagamy chorym, niepełnosprawnym i seniorom

Leczenie i rehabilitacja
Caritas w Polsce wspomaga finansowo zakup lekarstw, sprzętu medycznego, operacji oraz pobytu na turnusach rehabilitacyjnych dzieci i młodzieży znajdujących się w trudnych warunkach materialnych. W 2012 r. Caritas Polska sfinansowała leczenie i rehabilitację dzieci kwotą  591 725,12 zł oraz dorosłych - kwotą 224 677,75 zł. Z akcji sms-owych pozyskano - dla dzieci 129 tys. 760 zł; a dla dorosłych 168 tys. 208 zł.

W pozyskiwaniu środków na leczenie dzieci od lat pomaga TVP, przede wszystkim dzięki audycji „Sprawa dla reportera", w której przedstawiane są historie osób potrzebujących pomocy. W 2012 r. Caritas Polska wsparła te osoby kwotą 326 tys. 208 zł.

Lekarstwa


W 2012 r. Caritas Polska pozyskała od firm farmaceutycznych i przekazała poprzez Caritas diecezjalne szpitalom i osobom chorym leki o wartości 2 757 342,41 zł.


 leczenie_i_rehabilitacjaPlacówki dla starszych
Caritas w Polsce prowadzi 28 Domów Opieki Społecznej dla 1410 seniorów, 30 Środowiskowych Domów Opieki dla 864 osób. Działa również 19 świetlic parafialnych dla seniorów (korzysta 601 osób). Diecezjalne Caritas prowadzą także 15 domów dziennego pobytu dla starszych (594 beneficjentów) oraz 2 rodzinne domy opieki dla 16 seniorów.

Wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego
42 diecezjalne Caritas prowadzą 114 wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego (łóżka rehabilitacyjne, ssaki, koncentratory tlenu, wózki, balkoniki, rowery rehabilitacyjne, chodziki, itp.). Rocznie korzysta z nich kilkadziesiąt tysięcy osób.

Placówki dla chorych
W Polsce działa 15 Zakładów Opieki Lekarskiej prowadzonych przez diecezjalne Caritas. Z ich usług skorzystało w ciągu roku 1822 osób. Działa również: 36 poradni lekarskich, 12 aptek, 1 placówka ambulatoryjna. Caritas w Polsce posiada długą tradycję działalności Stacji Opieki. Obecnie jest ich 175. Pomogły 297 966 osobom.

Placówki dla uzależnionych
Pod auspicjami Caritas w Polsce działa 2 stacjonarne placówki dla osób uzależnionych, głównie młodych, pomagające 102 osobom. Ze specjalistycznych form pracy z osobami uzależnionymi skorzystało 607 osób.